ne demek?

Anadolu ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir tür ördek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-mur-cun