çamurcuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazangillerden, sazandan küçük, eti tatsız bir göl ve bataklık balığı "(Chrondrostoma nasus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-mur-cuk