çamur ığrıbı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizin sığ ve çamurlu yerlerinde kullanılan 25-30 kulaç uzunluğunda bir balık ağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-mur ığ-rı-bı