ne demek?

Gümüş balığına benzer bir balık (Atherina hepsetus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Kökeni;

"Rumca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-mu-ka