çamaşır sodası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyaz çamaşırların yoğun veya asitli kirlerini eritmek için kullanılan sodyum karbonat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ma-şır so-da-sı