çamaşır leğeni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde çamaşır yıkanan, metal veya plastikten yapılmış geniş kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ma-şır le-ğe-ni