çamaşır ipi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurutmak için üzerine çamaşır asılan ip veya tel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ma-şır ipi