çamaşır deterjanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çamaşırların temizlenmesini sağlayan kimyasal bileşim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ma-şır de-ter-ja-nı