çamaşır azgını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok yıkanmaktan dolayı hırpalanmış, eskimiş, örselenmiş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ma-şır az-gı-nı