çam ağacından ağıl olmaz el çocuğundan oğul olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her şeyin bir değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çam a-ğa-cın-dan ağıl ol-maz el ço-cu-ğun-dan oğul ol-maz