çamçak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçtan oyularak yapılmış kulplu su kabı, çapçak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Köpüklenerek akma

İlişkili birleşik kelimeler; "çamçak çamçak"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çam-çak