çalma elin kapısını çalarlar kapını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-ma e-lin ka-pı-sı-nı ça-lar-lar ka-pı-nı