çalkantı sacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dip tankında bulunan sıvının hareketini yavaşlatan metal perde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-kan-tı sa-cı