çalkantı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz ve gölde dalgalanma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalkanmış şey

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalbur yardımıyla ayrılan çer çöp

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşku

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çalkantı sacı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-kan-tı