çalkı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalgıç. "(Bahçe süpürgesi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tırpan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-kı