çalgın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcak veya soğuktan gelişemeyerek cılız kalan ekin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun zaman bakır kapta kalan tadı bozulmuş yemek, çalık

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötürüm, inmeli, sakat


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-gın