çalgılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde çalgı çalınan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalgı çalınarak yapılan

İlişkili birleşik kelimeler; "çalgılı çağanaklı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-gı-lı