ne demek?

Çaldırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çal-dı-ra-bil-mek