çaldırılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalma işi yaptırılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hırsıza kaptırılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-dı-rıl-mak