ne demek?

Durmadan kamçılayarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Arabacı artık beygiri çalakamçı sürüyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-la-kam-çı