çalınmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnme inmek

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lın-mak