ne demek?

Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış; alım çalım, poz, zambır

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Sözlerini tartarak konuşuyorlarsa çalımlarından değil bu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-lım

Kılıcın keskin yanı

► menzil

Kullanımı;

"Kurşun çalımı. Göz çalımı."

Biraz benzeme, andırma

Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması

Tipi / Türü;

denizcilik

Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçırmadan karşı takım oyuncusunu geçmek için yaptığı şaşırtıcı ve dikkat dağıtıcı kıvrak vücut hareketi

Tipi / Türü;

spor

Bir aleti çalma işi

Tipi / Türü;

müzik