çalı kuşu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş "(Troglodytes)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lı ku-şu