ne demek?

Tavukgillerden, eti beğenilen bir yaban kuşu (Tetraourogallus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

çalı ho-ro-zu