çalı horozu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tavukgillerden, eti beğenilen bir yaban kuşu "(Tetraourogallus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lı ho-ro-zu