çalı çırpı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolayca ateş yakmaya yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot vb. şeyler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lı çır-pı