ne demek?

Çalıştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-lış-tır-ma