çalıştırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalıştırılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-tı-rı-la-bil-mek