çalıştırıcısız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalıştırıcısı olmayan, antrenörsüz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-tı-rı-cı-sız