çalışma saati ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirlenmiş, planlanmış çalışma zamanı, iş saati

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma sa-ati