çalışma ruhsatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışma izni. "(bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma ruh-sa-tı