çalışma karnesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışma hayatına başlayan işçiye işveren tarafından verilen, onun işçilik durumunu gösteren belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma kar-ne-si