çalışma hayatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma ha-ya-tı