çalışma belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş yerinde veya alanında çalışılabileceğini gösteren belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma bel-ge-si