çalışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışmak işi, emek, say, mesai

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "çalışma barışı" "çalışma belgesi" "çalışma dolabı" "çalışma gezisi" "çalışma günü" "çalışma hayatı" "çalışma izni" "çalışma kampı" "çalışma karnesi" "çalışma odası" "çalışma ruhsatı" "çalışma saati" "çalışma yöntemi" "ön çalışma" "toplu çalışma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lış-ma