çalışabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-lı-şa-bil-mek