ne demek?

Çaktırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çak-tı-rış