çakmaksız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakmağı olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eski, kullanılmaz tabanca veya tüfek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibrit


Hecelenişi / Hecelemesi;
çak-mak-sız