çakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gaz veya benzinle dolu ateş yakma,tutuşturma aleti.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Vurarak sokup yerleştirmek. - Çivi ile tutturmak - Parıldamak, ışık vermek. - Kazık çakıp hayvan bağlamak

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamak,sezinlemek, farkına varmak. - Vurmak. - İçki içmek. - Sınavda başarısız olmak. - Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "çakmak taşı" "çakaralmaz" "çakmak çakmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çak-mak