çakabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakmaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ka-bil-mek