çakırlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakırkeyif olmaya başlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olgunlaşmaya yüz tutmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kır-laş-mak