çakırkanat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanatları mavi hareli bir tür ördek "(Anas crecca)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kır-ka-nat