çakır çukur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Girintili çıkıntılı, pürüzlü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

`Çak çuk` diye ses çıkararak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kır çu-kur