çakıntı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şimşek çakması, parlaması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ani buluş, düşünce, beklenmeyen söz veya davranış

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kın-tı