ne demek?

Çakma işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Çift kanatlı orta kapısını kapatan mücevher gibi süslü küçük mandal yerine bir çivi çakılmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-kıl-mak


Hızla düşüp saplanmak

Kullanımı;

"Uçak dağa çakıldı."