çakılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hızla düşüp saplanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortaya çıkmak, farkına varılmak, anlaşılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kıl-mak