çakıl çukul ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışık bir biçimde, ne dediği belli olmaksızın

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kıl çu-kul