çakılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çivi, kazık vb. bir şeyle tutturulmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakılmış, bir şeye bağlı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeri değişmez, sabit


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kı-lı