çakıştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakıştırmaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakıştırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kış-tı-ra-bil-mek