çadırlı ordugâh ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çadırlarda barındırılan askerî güç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-dır-lı or-du-gâh