çabuklaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-buk-laş-tır-mak