çabuklaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabuklaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabuklaştırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-buk-laş-tı-ra-bil-mek